Grant full mailbox access voor een gebruiker

In Microsoft , Exchange Server , door: Martin Gepubliceerd op


Om een gebruiker rechten te geven op een andere mailbox dan kon je in eerdere versie van Exchange Active Directory users and Computers openen en deze rechten geven vanaf het Exchange Advanced tabblad. In Exchange 2007 kan je dit met Powershell.


Voor het uitlezen van de huidige rechten kan je het volgende commando gebruiken: Get-MailboxPermission

Voorbeeld:
Get-MailboxPermission <mailboxnaam>

Om een gebruiker vervolgens Full mailbox Access te geven op de mailbox, voer je het volgende commando uit: Add-MailboxPermission

Voorbeeld:
Add-MailboxPermission <mailboxnaam> -AccessRights FullAccess -user <Gebruiker>

Zie ook: Grant Full Mailbox access Exchange 2007
RSS Twitter e-mail