Exchange 2010 - OWA default domain instellen

In Microsoft , Exchange Server , door: Gepubliceerd op


Exchange 2010 laat de gebruikers bij forms based authentication inloggen met 'Domain\username'. Dit kan voor sommige gebruikers als vervelend worden ervaren, deze willenhet liefst alleen hun gebruikers naam intypen.


Je kan een default domain instellen via de Exchange Management Console.

Voer de volgende stappen uit om het default domain in te stellen:

1. Start de Exchange Management console

2. Ga naar Server Configuration, Client Access

3. Selecteer de Client Access Server en klik dan op het OWA tabblad

4. Klik met de rechtermuis op OWA en kies eigenschappen

5. Klik op het tabblad Authentication

Exchange 2010 OWA Default Logon domain

6. Selecteer User name only en geef het Logon Domain op met behulp van de Browse button.

7. Klik op OK

8. Restart IIS om de instelling actief te maken (iisreset)


Dit kan ook via de ExchangePowerShell gedaan worden:
Set-owavirtualdirectory -identity “owa (default web site)” -Sign-inFormat UserName -DefaultDomain “Logon_domainname.local”


 
RSS Twitter e-mail