Exchange 2010 - Remove / Delete first database

In Microsoft , Exchange Server , door: Martin Gepubliceerd op


Bij de installatie van Microsoft Server Exchange 2010 wordt er een standaard database aangemaakt in de vorm van 'database xxxxxxxx' waarbij de x-en willekeurige nummers zijn. Dit ziet er niet altijd mooi en netjes uit dus wordt er een nieuwe database aangemaakt en wil je de first database verwijderen.


De first database is alleen niet direct te verwijderen omdat er nog een aantal hidden mailboxen actief zijn die eerst gemoved moeten worden.

Oplossing:

- Maak alle mailboxen zichtbaar in het Forest
Set-AdServerSettings -ViewEntireForest $True

- Achterhaal de naam van de first database
Get-MailboxDatabase

- Geef de mailboxen weer in de first database
get-mailbox -Database <datastore_naam> -arbitration | ft -wrap

- Move alle mailboxen in de first database
get-mailbox -database <datastore_naam> -arbitration | new-MoveRequest -targetdatabase <datastore_naam>

- Controleer de status van de move mailbox requests
get-moverequest 

- Verwijder alle oude move requests
get-moverequest | remove-moverequest

- Verwijder de first database
Remove-mailboxdatabase -id <datastore_naam>

Nu zijn de mailboxen overgezet en is de first datastore verwijderd !
RSS Twitter e-mail