Exchange 2010 - OWA redirect script

In Microsoft , Exchange Server


Microsoft Server Exchange 2010 heeft een gewijzigde url voor het benaderen van de Outlook Web App. Voor gebruikers van OWA is het dan ook makkelijk om een eenvoudige url te gebruiken die automatische doorverwijzing naar /owa.


In IIS7.5 kan je dit ook instellen, maar een met een script heb je toch meer controle.
Plaats het volgende bestand in de wwwroot map (default = C:\inetpub\wwwroot).

Geef het de naam Default.htm
Open het bestand in notepad en plak de volgende code erin:

<html>
<head runat="server">
<title>Outlook Web Access</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
function redirect()
{
    var URL;
    var Protocol;
    var Path;
    // this will be whatever is in the browser. If you need to change this then comment out relevant line below
    // Protocol = window.location.protocol + "//"
    Protocol = "https://"
    Protocol = "https://"
    Path = window.location.hostname + window.location.pathname + "owa"
    window.location.href = Protocol + Path
}

</script>
</head>
<body onload="redirect()">
</body>
</html>


Wanneer een gebruiker nu https://webmail.domein.nl kiest, dan wordt hij automatisch doorgestuurd naar https://webmail.domein.nl/owa

Daarnaast zou je nog kunnen kiezen om https:// door te zetten naar https://
Hiervoor die je wel http toe te laten op de hoofdmap van de default website.
Hier zal nog een artikel over verschijnen.

RSS Twitter e-mail