Exchange 2007 - Change SMTP port voor de Receive Connector

In Microsoft , Exchange Server , door: Martin Gepubliceerd op


In sommige gevallen kan het voorkomen dat je de inkomende mail connector poort moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat er een Anti-spam toepassing op de zelfde server geinstalleerd moet worden. Standaard luistert de SMTP connector naar poort 25. Het wijzigen kan zowel via de Exchange Management Console als via de Powershell.


Om de Receive Connector aan te passen moet je de volgende stappen uitvoeren.


Exchange Management Console

1. Start de Exchange Management Console en klap de Server Configuration open.
2. Klik op de Hubtransport en in het onderste venster verschijnen de Receive connectors.
3. Dubbel klik op de default connector en ga naar het tabblad Network.
4. Klik op edit om de Receive Connector Binding aan te passen naar bijvoorbeeld 26

Exchange Sever 2007 Receive Connector poort wijzigen

5. Klik op OK om dit actief te maken.


Exchange Powershell

Om een overzicht te krijgen van de aanwezige Receive Connectors typ:

Get-ReceiveConnector

Voor een beknopt overzicht typ:

Get-ReceiveConnector -identity "mail01\Default Relay" | fl identity, bindings

Nu kan je aflezen welke binding de connector heeft, bijvoorbeeld 0.0.0.0:25
Deze is nu te wijzigen naar poort 26 door te typen:

Set-ReceiveConnector -identity "mail01\Default Relay" -bindings: "0.0.0.0:25"

Controleer vervolgens weer met de Get-ReceiveConnector of het goed staat.

 
RSS Twitter e-mail