Active Sync problemen Exchange 2010

In Microsoft , Exchange Server , door: Martin Gepubliceerd op


Als je tijdens of een migratie denkt overal aan gedacht te hebben dan krijg je ineens een gebruiker die zijn/haar mobiele device aanzet om te zien of er mail is, het werkt niet! Dan begint de zoektocht, maar waar moet je beginnen? Voordat je alle instellingen gaat controleren of bijvoorbeeld de ISA server gaat monitoren, neem een kijkje in het eventlog.


In de Application log verschijnt de volgende melding:

Eventid 1053 MSExchange ActiveSync
Description:

Exchange ActiveSync doesn't have sufficient permissions to create the "CN=<username>,OU=Users,DC=<domain>,DC=local" container under Active Directory user "Active Directory operation failed on DC.domain.local. This error is not retriable. Additional information: Access is denied.

Active directory response: 00000005: SecErr: DSID-03251E04, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0

Make sure the user has inherited permission granted to domain\Exchange Servers to allow List, Create child, Delete child of object type "msExchangeActiveSyncDevices" and doesn't have any deny permissions that block such operations.

De volgende stappen zouden dit probleem moeten verhelpen:

1. Start Active Directory Users and Computers

2. Ga naar View en activeer de Advanced Features.

3. Zoek de gebruiker in kwestie op in de Active Directory en kies hiervan de Eigenschappen.

4. Ga naar het tabblad Security

5. Klik rechtsonder op Advanced

6.Selecteer in de lijst naar de naam: Exchange Servers

7. Zet nu een een vinkje bij: include inheritable permissions from this object's parent

8. Klik op Apply en OK om de instellingen op te slaan.

Probeer nu opnieuw om met het mobiele device te synchroniseren via het web.
RSS Twitter e-mail