Exchange 2003 - Enable Link State Suppression

In Microsoft , Exchange Server , door: Martin Gepubliceerd op


Tijdens de Exchange 2010 Pre-Deployment Analyzer verschijnt de melding om de Link State Suppression in te stellen. Exchange 2003 kan automatisch de verandering waarnemen van de Link. Hierdoor is de server in staat om andere servers te informeren bij een verstoring.


Om te voorkomen dat er tijdens een wijziging aan de routing topology de Exchange 2003 server direct updates gaat uitsturen dient er een register wijziging uitgevoerd te worden.

De SuppressStateChanges register sleutel moet hiervoor aangemaakt worden met een waarde van 1. Hierdoor wordt het Link State verkeer onderdrukt.


De melding van de Exchange 2010 Pre-Deployment Analyzer is als volgt:

Exchange 2010 Pre-Deployment Analyzer melding: Link State suppression is not enabled


Oplossing:

- Start Regedit.exe

- Ga naar:

    HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters

- Maak een nieuwe DWORD aan genaamd SuppressStateChanges

- Geef deze de waarde 1


Om de wijziging aktief te maken moeten de volgende services opnieuw gestart worden:


- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
- Microsoft Exchange Routing Engine
- Microsoft Exchange MTA Stacks


Of vanuit de command prompt:
net stop SMTPSVC 
net stop MSexchangeMTA 
net stop RESvc 

net start RESvc 
net start MSexchangeMTA 
net start SMTPSVC

 

Wanneer er nu een nieuw Pre-Deployment Analyzer scan wordt uitgevoerd zal de melding weg zijn.

RSS Twitter e-mail