Grant Full Mailbox access Exchange 2007

In Microsoft , Exchange Server


In Exchange 2007 is het net als in 2003 standaard niet toegestaan om als mailbeheerder toegang te krijgen tot de mailbox van een andere gebruiker, een standaard beveiligings feature. Uiteraard kan dit wel aangepast worden


In Exchange 2003 is dit vanuit de Exchange system manager in te stellen. 
In Exchange 2007 moet dit met behulp van de powershell gedaan worden.

Get-Mailboxdatabase | Add-AdPermission -User "<user>" -AccessRights GenericAll

Nu kan in Outlook een andere mailbox geopend worden.
RSS Twitter e-mail