Nano regel nummers weergeven (show line numbering)

In Linux , Ubuntu


In Ubuntu wordt standaard geen regelnummer weergegeven als je een bestand bekijkt of bewerkt. Vaak wordt er echter wel verwezen naar een regelnummer. Er zijn twee manieren om dit toch weer te geven.


De eerste manier om regelnummers weer te geven is eenmalig door nano te starten met een -c toevoeging.

nano -c <bestand>


De twee manier om regelnummers weer te geven is een permante wijziging in de voorkeursinstellingen van nano.

Open het volgende bestand:

sudo nano ~/.nanorc

Wanneer dit bestand niet bestaat, dan wordt het automatisch aangemaakt.
 
Type daar het volgende in:

set const

Sla het bestand op ( CTRL + O )
Sluit nano ( CTRL+ X )

Wanneer je nu een bestand in nano opent zal onderaan ook de regelnummering zichtbaar zijn.
RSS Twitter e-mail