Exchange 2007 - Version / Versie achterhalen met Powershell

In Microsoft , Exchange Server , door: Martin Gepubliceerd op


Het altijd zoeken naar de versie die er gebruikt wordt van Exchange 2007. Dit met het oog op eventuele updates / patches. Het kan op 2 manieren worden achterhaald. Namelijk de Exchange Management Console en Powershell.


Exchange Management Console

Start de Exchange Management Console,
Klik op Server Configuration
recht komt nu de servernaam te staan met het bijbehorende versienummer.


Powershell

Het uitlezen van de versie kan met het volgende Powershell commando:

Get-ExchangeServer | fl name,edition,admindisplayversion

Er verschijnt dan het versienummer en het buildnr. ( bv 8.0 of 8.1 / build 685.24 of 240.6 afhankelijk van het patchniveau )

RSS Twitter e-mail