GODMode in Windows 7

In Microsoft , Windows 7


Microsoft heeft een verborgen optie gemaakt om alle instellingen in een scherm te krijgen, de zogeheten GODMODE. Vanuit dit punt kan je alle beheer items vinden zonder door allemaal schermpjes te moeten klikken om bij je configuratieitem te komen.


Om de godmode map aan te mapen moet je de volgende stappen uit voeren:

1.  Maak een nieuwe map aan met de volgende naam

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

2. Zodra je op Enter drukt zal het icoon veranderen in een Configuratie icoon.

3. Open de nieuwe map om al je configuratie items te gebruiken.

Je kan achteraf de naam van de map ook wijzigen in iets naar eigen keuze (bv. Configuratiescherm XXL)

RSS Twitter e-mail