Backup - Een Systeemherstelschijf maken

In Microsoft , Windows 7


In Windows 7 is mogelijk om zelf een systeemherstelschijf aan te maken en te branden. Deze kan bijzonder handig zijn bij computerproblemen. Op deze dvd staan diverse Windows-hulpprogramma's die gebruikt kunnen worden als de computer niet meer op wil starten.


Het is uiterst simpel om een systeemherstelschijf aan te maken.
Voer de volgende stappen uit om deze aan te maken:

1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm

2. Klik dan op het onderdeel Systeem en Beveiliging

3. Klik op Een Backup van uw computer maken

4. Klik aan de linkerkant op een Systeemherstelschijf maken

5. Doe nu een lege dvd in de dvdbrander

6. Klik op Schijf maken 

Nu wordt de Systeemherstelschijf gemaakt.
RSS Twitter e-mail