Startup-type van Service wijzigen in Powershell

In Microsoft , Powershell Scripting


Services op disabled zetten kan een vervelend klusje zijn, vooral als het een aantal gelijk zijn. Met behulp van de Powershell kan je services niet alleen stoppen of starten, maar je kan ook aangeven wat een service moet doen bij het opstarten van het systeem.


Een service heeft een aantal mogelijkheden bij het starten van het systeem, namelijk :

- Manual
- Automatic
- Disabled


Je kan dit als volgt wijzigen vanuit de powershell

Set-Service Wuauserv -startup-type Manual

of

Set-Service Wuauserv -startup-type Disabled

Op deze manier kan je zoiets makkelijk in een script verwerken.

RSS Twitter e-mail