Check de versie / version van Powershell

In Microsoft , Powershell Scripting


Powershell komt tegenwoordig al in 2 smaken, namelijk 1.0 en 2.0. Voor sommige programma's is het belangrijk dat je weer welke versie op de server geinstalleerd is. Hoe kan je dit nu vanuit Powershell zelf achterhalen ?Vanuit powershell is dit heel snel te achterhalen, namelijk met 1 commando.

Start de powershell op en typ:

get-host

Het volgende verschijnt op het scherm:

Name             : ConsoleHost
Version          : 2.0
...

Je kan ook de build en Revision opvragen met het commando:

$host.version

Major  Minor  Build  Revision
-----  -----  -----  --------
2      0      -1     -1


 
RSS Twitter e-mail