Check Exchange 2010 Database Size

In Microsoft , Powershell Scripting


In Exchange 2010 kan je met behulp van Powershell zeer eenvoudig een overzicht krijgen van de grootte van de Datastores op die server.Door gebruik te maken van de Get-MailboxDatabase met de -Status parameter krijg je een aantal extra properies te zien.

Als je die in combinatie met de -DatabaseSize gebruikt, krijg je het volgende commando:


Get-MailboxDatabase -status | select ServerName,Name,DatabaseSize
De output komt er dan ongeveer zo uit te zien:

Exchange 2010 Database Size - Powershell
RSS Twitter e-mail