Start en Stop Services vanuit powershell

In Microsoft , Powershell Scripting , door: Martin Gepubliceerd op


Eenvoudig services van je Windows Server starten en stoppen met behulp van Powershell. Het kan bijzonder handig zijn als je taken wil gaan automatiseren / optimaliseren. Met behulp van drie commando's kan je je helemaal uitleven.


Powershell kan je gebruiken om je services te beheren met de volgende commando's

- Get-Service
- Start-Service
- Stop-Service


Om de informatie op te vragen van bijvoorbeeld de Windowsupdate service typ

Get-Service wuauserv

Je krijgt dan de status, de naam en de DisplayName te zien


Om de service nu te stoppen typ

Stop-Service wuauserv

Om de service te starten typ

Start-Service wuauserv
RSS Twitter e-mail