Telnet Client installeren

In Microsoft , Server 2008


Standaard wordt de TelNet-Client niet meer geinstalleerd in Server 2008, maar het is wel een handig tool bij het troubleshooten vanaf de command line.


Er zijn twee mogelijkheden om de ' feature ' te installeren.

Dit kan vanuit de Server Manager door de Telnet-Client uit de feature lijst te kiezen en aan te vinken of  vanaf de commandline.
Hetgeen natuurlijk eenvoudiger gaat.

Typ het volgende commando vanaf de commandline:


ServerManagerCmd -i Telnet-Client
 

De installatie zal starten.

Start Installation...
[Installation] Succeeded: [Telnet Client].
<100/100>

Success: Installation succeeded.

 Als de installatie gelukt is, krijg je met telnet /? onderstaande lijst.

telnet /?

telnet [-a][-e escape char][-f log file][-l user][-t term][host [port]]
-a Attempt automatic logon. Same as -l option except uses the currently logged on user's name.
-e Escape character to enter telnet client prompt.
-f File name for client side logging
-l Specifies the user name to log in with on the remote system. Requires that the remote system support the TELNET ENVIRON option.
-t Specifies terminal type. Supported term types are vt100, vt52, ansi and vtnt only. host Specifies the hostname or IP address of the remote computer
to connect to.
port Specifies a port number or service name.

Succes!RSS Twitter e-mail