IPv6 volledig uitschakelen in Server 2008

In Microsoft , Server 2008


Wanneer IPv6 niet gebruikt wordt en alleen op de netwerkkaart wordt uitgezet, dan kan dit soms vreemde situatie of foutmeldingen opleveren. Het is dan beter om IPv6 volledig uit te schakelen. De loopback interface van IPv6 blijft wel aktief.


Om IPv6 uit te schakelen voer de volgende stappen uit:

1. Start Regedit
2. Ga naar de volgende registersubsleutel: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters
3. Klik in het detailvenster op Nieuw en klik vervolgens op DWORD (32-bits)-waarde.
4. Typ DisabledComponents en druk op Enter.
5. Dubbelklik op DisabledComponents en typ 0xffffffff (hexadecimaal) of 4294967295 (decimaal). 

 


RSS Twitter e-mail