Maximum aantal downloads per server / website verhogen in IE8

In Microsoft , Internet Explorer 8


Standaard beperkt Internet Explorer 8 het aantal gelijktijdige downloads op 6. Ondanks dat dit er al 2 meer zijn tov Internet Explorer 6, dit kan beter !


Volg de volgende stappen uit voor het aanpassen van het aantal gelijktijdige downloads:

1. Open Notepad

2. Copy en Paste onderstaande text.

Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPER1_0SERVER]
"iexplore.exe"=dword:00000010
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_MAXCONNECTIONSPERSERVER]
"iexplore.exe"=dword:0000000a


3. Sla het bestand op als ie8_maxconnections.reg en bewaar dit op het bureaublad

4. Dubbelklik op het nieuwe bestand om het toe te voegen in het register, eventueel een bevestiging geven als er een UAC melding verschijnt

5. Start de pc opnieuw om de instelling aktief te maken
RSS Twitter e-mail