Netjes pagina's afdrukken / printen

In Microsoft , Internet Explorer 7


Met Internet Explorer 7 (IE7)is het mogelijk om een webpagina netjes af te drukken zonder dat een deel van de tekst en/of afbeeldingen buiten de afdruk valt. Dit is een nieuwe feature in IE7


Voer de volgende stappen uit:

Surf naar de af te drukken webpagina.

Kies Bestand
Kies >> Afdrukvoorbeeld

Selecteer in het pull-downmenu Afdrukformaat wijzigen (Alt+W) de gewenste instelling zodat alles op de door u gewenste manier op de af te drukken pagina staat.
Klik tot slot op de knop Document afdrukken (Alt+F).
RSS Twitter e-mail