Key pair with hostname will be invalid

In Cisco , Pix Firewall


Bij het wijzigen van de naam van de Pix firewall verschijnt de melding %Key pair with hostname <firewallname> will be invalid. Hierdoor zal een SSH sessie niet meer werken.


Een key pair tbv SSH onstaat uit:

  • Hostname
  • domainname

Wanneer er een van de twee gewijzigd wordt dan klopt de keypair niet meer. Wanneer er dan een SSH sessie wordt gemaakt met de firewall dan wordt deze sessie gelijk gedisconnect, oftewel geen sessie.
Om weer toegang te krijgen moet er een nieuwe keypair gemaakt worden.

ca zeroize rsa
ca generate rsa key 1024
ca save all
RSS Twitter e-mail