Configure DHCP Server

In Cisco , Pix Firewall , door: Martin Gepubliceerd op


In een klein netwerk kan het handig zijn om automatisch ip adressen uit te delen aan de clients.
Hiervoor kan je de pix inrichten als een dhcpserver.


Om de pix in te richten als DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server ga je als volgt te werk:

Stap1  - Geef de range op waarin de pix adressen moet uitdelen

dhcpd address 192.168.1.10-192.168.1.25 inside

Stap2 - Acitveer dhcp op de insde interface

dhcpd enable inside

Stap3 - Geef de lease tijd op (standaard is 3600)

dhcpd lease 2700

Stap4  - Optioneel kan je nog een of meerdere dns server opgeven 

dhcpd dns 192.168.1.1 192.168.1.2

Stap5  - Optioneel kan je nog een Wins server opgeven

dhcpd wins 192.168.1.1

Stap6  - Optioneel kan je de domeinnaam opgeven

dhcpd domain tech-notes.local

Zodra een client nu in het netwerk komt krijgt deze alle netwerk instellingen van de pix.

dhcpd address 192.168.1.10-192.168.1.25 inside
dhcpd enable inside
dhcpd lease 2700
dhcpd dns 192.168.1.1 192.168.1.2
dhcpd wins 192.168.1.1
dhcpd domain tech-notes.localShow dhcp Commando's 

- Overzicht huidige DHCP instellingen

show dhcpd


- Overzicht binding van mac-adres naar ip-adres

show dhcpd binding

- Overzicht uitgegeven ip adressen door pix van mac naar ip

show dhcpd statistics
RSS Twitter e-mail