Telnet commandos gebruiken via web telnet interface

In Overig , Packeteer


Telnet toegang tot de Packeteer/Packetshaper wordt veelal beperkt tot specifieke hosts binnen een netwerk. Wanneer er toch vanaf een systeem binnen het netwerk een telnet commando moet worden uitgevoerd, dan kan dit ook via de Web interface gedaan worden.


De webinterface is niet beschikbaar via een Button in het Menu

Surf naar de packeteer https://[ip Packeteer]

Vul het Wachtwoord in en klik op login

De volgende URL zal in de browser staan: https://[ip Packeteer]/main.htm

Verander dit in: https://[ip Packeteer]/cli.htm

Nu zal de PacketShaper Commmand Interpreter verschijnen.

Vanaf deze Commandline kunnen ongeveer 80% van de CLI commando's worden uitgevoerd.


RSS Twitter e-mail