Recovery console - starten vanaf XP cd

In Microsoft , Windows XP


Niet iedereen heeft standaard de Recovery Console geinstalleerd, maar deze is ook eenvoudig vanaf cd te starten.


Zorg ervoor dat in de BIOS van de computer de cdrom als eerste staat in de Bootoptions.

1. Plaats de Windows XP-cd-rom in het cd-rom-station en start de computer opnieuw op.

2. Druk vanuit het scherm Welkom bij Setup op R om de herstelconsole te starten.

3. Selecteer de installatie waartoe u toegang wilt krijgen met de herstelconsole als op uw computer kan worden gekozen uit twee of meer besturingssystemen voor het opstarten.

4. Typ het beheerderswachtwoord wanneer daarom wordt gevraagd. Als het Administator-wachtwoord leeg is, drukt u op ENTER.

5. Typ bij de opdrachtprompt de juiste opdrachten voor het opsporen en herstellen van problemen met uw Windows XP-installatie.

     Voor een lijst met opdrachten die beschikbaar zijn in de herstelconsole typt u recovery console commands of help bij de opdrachtprompt en drukt u op ENTER. 

6. Als u de herstelconsole wilt afsluiten en de computer opnieuw wilt opstarten, typt u exit bij de opdrachtprompt en drukt u op ENTER.

     Voor informatie over een specifieke opdracht typt u help opdrachtnaam bij de opdrachtprompt en drukt u op ENTER.
RSS Twitter e-mail