Windows 8 Sneltoetsen

In Microsoft , Windows 8


Een complete lijst met sneltoetsen voor Windows 8. Dankzij het vernieuwde uiterlijk van Windows 8 zijn er ook een hoop nieuwe sneltoetsen toegevoegd aan het OS om het werken zo gebruikers vriendelijk mogelijk te maken.
Doe er uw voordeel mee!


Windows logo schakelen tussen moderne Desktop Start scherm en de laatste geopende toepassing
Windows logo + C toegang tot de bar charmes
Windows logo + I toegang tot de instellingen charme
Windows logo + H toegang tot de Share charme
Windows logo + K toegang tot de apparaten charme
Windows logo + Q toegang tot het scherm van Apps zoeken
Windows logo + F toegang tot het scherm Files Search
Windows logo + W toegang tot het scherm instellingen zoeken
Windows logo + P toegang tot de tweede scherm bar
Windows logo + Z brengt de App Bar wanneer u een moderne Desktop App lopen heeft
Windows logo + X toegang tot het Windows-Menu
Windows logo + O vergrendelen schermstand
Windows logo + . Het scherm splitsen naar rechts verplaatsen
Windows logo + SHIFT + . Het scherm splitsen naar links verplaatsen
Windows logo + V alle actieve toast/meldingen bekijken
Windows logo + SHIFT + V alle actieve toast/meldingen in omgekeerde volgorde weergeven
Windows logo + PrtScn neemt een screenshot van het scherm en wordt het automatisch opgeslagen in de map afbeeldingen als Screenshot
Windows logo + Enter Start Verteller
Windows logo + E Computer openen
Windows logo + R Open het dialoogvenster uitvoeren
Windows logo + U Open Toegankelijkheidscentrum
Windows logo + CTRL + F
Windows logo + Pause/Break Open de pagina systeem
Windows logo + 1 .. 10 starten van een programma dat op de taakbalk in de positie die is aangegeven door het getal wordt gespeld
Windows logo + SHIFT + 1 .. 10 lancering van een nieuw exemplaar van een programma dat op de taakbalk in de positie die is aangegeven door het getal wordt gespeld
Windows logo + CTRL + 1 .. 10 toegang tot de laatste actieve sessie van een programma dat op de taakbalk in de positie die is aangegeven door het getal wordt gespeld
Windows logo + ALT + 1 .. 10 toegang tot de lijst van de sprong van een programma vastgepind op de taakbalk in de positie die is aangegeven door het nummer
Windows logo + B Selecteer het eerste item in het systeemvak en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de items druk op Enter om het geselecteerde item te openen
Windows logo + CTRL + B toegang tot het programma dat een bericht wordt weergegeven in het systeemvak
Windows logo + T cyclus door de items op de taakbalk
Windows logo + M Minimaliseer alle vensters
Windows logo + SHIFT + M alle geminimaliseerde vensters herstellen
Windows logo + D Weergeven / verbergen bureaublad (minimaliseren/herstellen alle vensters)
Windows logo + L computer vergrendelen

Sneltoetsen met de pijltjes


Windows logo + PIJL omhoog huidige venster maximaliseren
Windows logo + PIJL omlaag huidige venster maximaliseren
Windows logo + PIJL Links tegel venster aan de linkerkant van het scherm
Windows logo + PIJL rechts tegel venster aan de rechterkant van het scherm
Windows logo + HOME Minimaliseer alle, behalve het huidige venster
Windows logo + SHIFT + PIJL omhoog uitbreiden van huidige venster vanaf de bovenkant naar de onderkant van het scherm
Windows logo + SHIFT + PIJL links / rechts Verplaats het huidige venster van de ene monitor naar de volgende

Overig


Pageup + PIJL omhoog voorwaarts schuiven op het moderne Desktop Start scherm
PageUp voorwaarts schuiven op het moderne Desktop Start scherm
PageDown Achterwaarts schuiven op het moderne Desktop Start scherm
ESC Sluit een charme
CTRL + Esc schakelen tussen moderne Desktop Start scherm en de laatste geopende toepassing
CTRL + muis scroll wiel activeren de semantische Zoom op het moderne Desktop scherm


Alt een verborgen menubalk weergeven
ALT + D Selecteer de adresbalk
Alt + P weergeven van het voorbeeldvenster in Windows Verkenner
Alt + Tab cyclus vooruit door de geopende vensters
Alt + Shift + Tab cyclus achteruit door de geopende vensters
ALT + F Sluit het huidige venster Open het dialoogvenster Windows afsluiten vanaf het bureaublad
Alt + Spacebar toegang tot het snelmenu voor het huidige venster
Alt + Esc cyclus tussen open programma's in de volgorde dat ze werden geopend
Alt + ga binnen Open het dialoogvenster Eigenschappen van het geselecteerde item
Alt + PrtScn Neem een screenshot van het actieve venster en plaats het op het Klembord
Alt + omhoog pijl een in Windows Verkenner (zoals de pijl-omhoog in XP) mapniveau omhoog gaan
Alt + pijl-links de vorige map weergeven
Alt + juiste pijl de volgende map weergeven

 Shift + Insert CD/DVD laden CD/DVD zonder triggering Autoplay of Autorun
Shift + Delete permanent verwijderen van het item (eerder dan het te verzenden naar de Recycleren Bin)
SHIFT + F6 achterwaarts doorlopen van de elementen in een venster of dialoogvenster
Verschuiving + F10 toegang krijgen tot het contextmenu voor het geselecteerde item
Shift + Tab achterwaarts doorlopen van de elementen in een venster of dialoogvenster
Shift + Klik een opeenvolgende groep items selecteren
Shift + Klik op een Taskbar knoop lancering van een nieuw exemplaar van een programma
Shift + Klik met de rechtermuisknop op een Taskbar knoop toegang krijgen tot het contextmenu voor het geselecteerde itemCTRL + A Selecteer alle items
CTRL + C het geselecteerde item kopiëren
CTRL + X het geselecteerde item knippen
CTRL + V het geselecteerde item plakken
CTRL + D geselecteerde item verwijderen
CTRL + Z een actie ongedaan maken
CTRL + Y een bewerking opnieuw uitvoeren
CTRL + N een nieuw venster openen in Windows Verkenner
CTRL + W Sluit het huidige venster in Windows Verkenner
CTRL + E Selecteer het zoekvak in de rechterbovenhoek van een venster
Ctrl + Shift + N nieuwe map maken
Ctrl + Shift + Esc Open het Taakbeheer van Windows
Ctrl + Alt + Lusje gebruik de pijltjestoetsen om geopende vensters te doorlopen
Ctrl + Alt + Delete toegang tot het scherm Windows-beveiliging
CTRL + klik Selecteer meerdere afzonderlijke items
CTRL + klik en sleep een item Hiermee kopieert u dat item in dezelfde map
Ctrl + Shift + klik en sleep een item Hiermee maakt u een snelkoppeling voor dat item in dezelfde map
Ctrl + Tab vooruit via tabs
Ctrl + Shift + Tab in terugwaartse richting door tabbladen
Ctrl + Shift + Klik op een Taskbar knoop een nieuw exemplaar van een programma als beheerder starten
CTRL + klik op een gegroepeerde Taskbar knoop cyclus door de exemplaren van een programma in de groep

 F1 Help weergeven
F2 een bestand hernoemen
F3 zoekactie openen
F4 de lijst van de adresbalk weergeven
F5 weergave vernieuwen
F6 cyclus vooruit door elementen in een venster of dialoogvenster
F7 opdrachtgeschiedenis weergeven in een MS-DOS-Prompt
F10 verborgen Menu balk weergeven
F11: volledig schermweergave-of uitschakelenTab cyclus vooruit door elementen in een venster of dialoogvenster
PrtScn Neem een screen shot van het gehele scherm en plaats deze op het Klembord
Home naar de bovenkant van het actieve venster verplaatsen
Einde verplaatst naar de onderkant van het actieve venster
Verwijderen het geselecteerde item verwijderen
BACKSPACE de vorige map weergeven in Windows Verkenner verplaatsen map één niveau hoger in de Open of het dialoogvenster Opslaan
ESC een dialoogvenster sluitenNum Lock ingeschakeld + Plus (+) de inhoud van de geselecteerde map weergeven
Num Lock ingeschakeld + Minus (-) de geselecteerde map samenvouwen
Num Lock ingeschakeld + sterretje alle submappen onder de geselecteerde map uitvouwen
Druk op Shift 5 keer schakelen Plaktoetsen in- of uitschakelen
Houdt u de juiste verschuiving 8 seconden schakelen Filtertoetsen in- of uitschakelen
Houdt u Num Lock 5 seconden Schakeltoetsen draaien in- of uitschakelen

RSS Twitter e-mail