Mixed mode authenticatie achteraf instellen in SQL 2005 Express

In Microsoft , SQL 2005 Express


In SQL Server 2005 Express edition is er geen GUI die je kan helpen bij het configureren en instellen van de server. Om de authenticatie van NT naar Mixed mode te zetten, moeten er een aanstal stappen met de hand uitgevoerd worden.


Login-mode aanpasen
De wijziging moet in het register worden uitgevoerd.
Start de register-editor ( %windir%\regedit.exe ) 
Ga naar de volgende registersleutel 

HKLM\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLServer

Rechts staat de optie Loginmode
Standaard heeft deze een waarde van 1 , wijzig dit in 2

Om de wijziging aktief te maken moet de SQLEXPRESS service opnieuw gestart worden.
Vanaf de commandline voer de volgende 2 commando's uit:

net stop mssql$sqlexpress
net start mssql$sqlexpress

Gebruiker aanmaken
Nu moet er een gebruiker aangemaakt worden en de juiste rechten hebben zodat je de database kan benaderen en gebruiken.
Vanaf de command line moeten een aantal commando's ingevoerd worden met behulp van de osql utility.
Standaard maakt SQL Server 2005 Express Edition een database instance aan die SQLEXPRES heet.

Voer het volgende in vanaf de commandline:

osql -E -S .\SQLEXPRESS

Als het goed is verschijnt er een SQL-command prompt 1>
We maken een accountnaam en wachtwoord aan: admin / !Wachtwoord

1> exec sp_addlogin 'admin', '!Wachtwoord'
2> go
1> exec sp_addsrvrolemember 'admin', 'sysadmin'
2> go
1> quit

Om nu te controlere of we kunnen inloggen met het aangemaakte admin account kan je dit testen met:

osql -S .\SQLExpress -U admin

Voer het wachtwoord in

Password: !Wachtwoord

Als het goed is ben je nu ingelogd en kan je zowel met NT authenticatie als met Mixed mode authenticatie inloggen.
RSS Twitter e-mail