Enable RDP remotely op XP pro

In Microsoft , Windows XP , door: Martin Gepubliceerd op


Wil je op afstand een computer overnemen, dan blijkt RDP (remote Desktop Protocol) niet geactiveerd te zijn. Hoe vaak wil je niet even vlot een server of xp machine op afstand overnemen en staat RDP nog niet aan.


Als je op met Remote Registry de machine kan benaderen, dan is het een fluitje van een cent.

 

Stappen:

1. Open Regedit
2. Klik op File -- > Connect Network Registry
3. Typ de computernaam of browse naar naar de juiste computer
4. Ga naar de volgende registerkey
     

HKLM\system\CurrentControlSet\Control\Terminal server

5. Dubbel klik op fDenyTSConnection6. Verander de waarde naar 0 en klik op OK
7. Sluit regedit

8. Reboot het systeem om de instelling actief te maken.
     shutdown -m <computernaam> -r

9. Als de computer opnieuw gestart is kan men mbv mstsc.exe een verbinding maken
     mstsc /v:<computeraam>


Enable Remote assistance:

Voor het enablen van Remote Assistance dient de volgende registersleutel aangepast te worden:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server"
 
Zet de fAllowToGetHelp waarde op 1
RSS Twitter e-mail